merkury

Szczegóły

Program jest kompleksową propozycją dla małych i średnich firm usługowych, produkcyjnych oraz handlowych, które poszukują sprawnego i bezpiecznego systemu zarządzania firmą, pracującego w środowisku Windows. Program ten umożliwia między innymi nadzorowanie usług, prowadzenie ewidencji towarów, wystawianie faktur i dokumentów obrotu magazynowego, wydruki rejestrów i deklaracji, prowadzenie kartotek osobowych i wydruki list płac pracowników wraz z deklaracjami, analizy sprzedaży i kosztów, ewidencję środków trwałych, prowadzenie korespondencji itd. oraz analizę w/w tematów. W przypadku prowadzenia działalności przez osoby fizyczne tworzona jest automatycznie księga przychodów i rozchodów wraz z deklaracją PIT-5. Program jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

INFORMACJE PODSTAWOWE

  1. program został podzielony na wersję podstawową oraz 6 modułów dodatkowych umożliwiających w pełni elastyczną konfigurację zapewniającą budowę oprogramowania przystosowanego do faktycznych potrzeb użytkownika,
  2. program został zaprojektowany i napisany w najnowocześniejszej technologii, wykorzystując jako warstwę komunikacji z Użytkownikiem technologię graficzną Windows oraz technologię Klient/Serwer pozwalającą na połączenie wygody obsługi programu z szybkością i bezpieczeństwem profesjonalnych baz danych SQL,
  3. program jest przystosowany do pracy w sieci, posiada możliwość deklarowania uprawnień dostępowych dla poszczególnych użytkowników.